Proč revize elektroinstalací?

Vlastníci nemovitostí mají povinnost provádět revize elektroinstalací.

Revize elektrických rozvodů a instalací a také hromosvodů patří k povinnostem vlastníka nemovitosti. Tuto povinnost provádět revize máme v České republice zakotvenou v právních i prováděcích předpisech dlouho a pojišťovny jsou v případě porušení nekompromisní – zpravidla pojistnou událost krátí nebo neuznají zcela. Bohužel se stává častěji, než bychom si přáli, že nastane porucha elektrické instalace. K haváriím zpravidla dochází v noci, a proto se jedná o jedny z nejdražších havárií. Provádět revize elektroinstalace je proto více než vhodné, abyste těmto haváriím předcházeli. Revizi elektrických zařízení musí provádět revizní technik elektro, který má příslušné oprávnění revizi provádět. Jako doklad vystavuje technik revizní zprávu s popisem elektrického zařízení a naměřenými hodnotami. Taková revize není nijak nákladná v porovnání s případnou škodou.

Naši zákazníci

Seznamte se s lidmi, kteří nás oslovili až poté, kdy se dostali do problému pro zanedbání povinností...
pan Karel
pan Karel

Nekvalitně provedené uzemnění novostavby

Vinou nedostatečně uzemněného stavebního rozvaděče v novostavbě, došlo k zahoření a i přes rychlý zásah je dle statika stavba celkově nestabilní a je nutné ji strhnout.

  paní Jana
  paní Jana

  Oprava rychlovarné konvice "po domácku"

  Oprava přívodního kabelu k rychlovarné konvici neodborníkem není vždy tak jednoduchá, jak se zdá. Opravená vydržela pouze 14 dní a jen přítomnost majitelky zabránila větším škodám.

   pan Jiří
   pan Jiří

   Požár skladu způsobený závadou na elektroinstalaci

   Jako majitel společnosti byl odpovědný za pravidelnou revizi. Následný požár se naštěstí obešel bez ztrát na životech. Pojišťovna plnění odmítla s ohledem na neexistující revizní zprávu.

    Statistika

    Elektro revize jsou specifickou revizí (odbornou kontrolou) prakticky všech typů elektrických systémů a zařízení, jakkoliv spjatým s elektrickým proudem – zabývá se tedy komplexní kontrolou všech elektrických přístrojů, nástrojů, elektroinstalací, ale také hromosvodů. V mnohých případech jsou tyto inspekce vyžadovány souborem zákonných bezpečnostních norem a jejich hlavnim cílem je právě bezpečnost (především předcházení úrazu či škodám na majetku). I přes povinnost danou legislativou se pravidelným revizím nevěnuje 100%ní pozornost dotčených subjektů.
    Státní instituce
    Firmy a podnikatelé
    Domácnosti

    Kdo jsem?

    Let praxe v oboru

    Naše služby

    Abychom vám pomohli rozvinout vaše podnikání, naši pracovníci vám mohou poradit v následujících oblastech:
    REVIZNÍ ČINNOST
    Primárně provádíme revizní činnost v občanské i průmyslové výstavbě do 1000V. Zajišťujeme projekt, odbornou pomoc, kompletní dodávku, montáž, revize s ohledem na platné ČSN. Výchozí, pravidelné a mimořádné revize.
    PROJEKČNÍ ČINNOST
    Nabízíme projektovou činnost - od zakreslení skutečného stavu pro potřeby provedení revize až po  zajištění komplexního projektu. K projektové dokumentaci zpracováváme položkové rozpočty. Mimo tyto služby nabízíme také autorský dozor.
    OSTATNÍ ČINNOSTI
    Domovní a bytové elektroinstalace. Elektromontážní práce v obchodních, průmyslových, zemědělských a jiných objektech, včetně dokumentace. Přípojky nízkého napětí pro rodinné domy, staveniště a další objekty do 1000 V.

    ELEKTRO RIPPL

    Adresa
    Eimova 268 57201 Polička
    Rychlý kontakt
    E-mail: rippl@elektrorippl.cz Phone: +420 731 615 273

    Zajímavé informace

    Ostatní články
    Translate »