První pomoc při úrazu elektrickým proudem

Při úrazu elektrickým proudem je třeba jednat velmi obezřetně. Pokud je zasažený stále v kontaktu se zdrojem elektrického proudu nebo se nachází v oblasti působení elektického pole, je třeba nejprve přerušit zdroj napětí. Zachránce musí postupovat tak, aby se sám nevystavil jeho účinkům. Dle konkrétní situace buď vypne zdroj proudu odpojovacím prvkem (vypínač, jistič, nouzový vypínač apod.) nebo živé části […]

Read more
Translate »