Co jsou to elektro revize?

Elektrorevize se zabývají kontrolou, správou a evidencí veškerých zařízení, které jakýmkoliv způsobem využívají elektrický proud. Cílem elektrorevize je předejít hrozícím úrazům elektrickým proudem, případně škodám na majetku. Elektrorevizí můžeme označit komplexní prohlídkou a kontrolou veškerých elektrický zařízení zejména z pohledu bezpečnosti. V praxi se rozlišuje několik druhů elektrorevizí. Jsou jimi vstupní, pravidelné a mimořádné elektrorevize. […]

Read more
Revize hromosvodů

Neexistují žádná zařízení ani metody, které by umožňovaly modifikovat přírodní atmosférické úkazy do té míry, že by mohly zabránit výbojům blesku. Údery blesku do staveb, nebo v jejich blízkosti (nebo inženýrských sítí spojených se stavbami) jsou nebezpečné pro lidi, samotné stavby, jejich obsah a instalace stejně jako pro inženýrské sítě. Proto je nutné použití opatření […]

Read more
Translate »