Revize elektroinstalací

Od září 2007 platí pro elektrické instalace nízkého napětí ČSN 33 2000-6, která upravuje i podmínky pro výchozí a pravidelnou revizi na těchto zařízeních. Od 1.9.2019 bude zrušena a plně nahrazena normou ČSN 33 2000-6 ed. 2. Výchozí revize Každá instalace musí být, pokud je to prakticky možné, během své výstavby anebo po dokončení předtím, než […]

Read more
Revize elektrických strojů a spotřebičů

Strojní zařízení (stroj) je montážní celek sestavený z částí nebo součástí strojů, z nichž je alespoň jedna pohyblivá, s příslušnými pohonnými zařízeními, řídícími a silovými obvody, vzájemně spojenými za účelem specificky přesně stasnoveného použití, zejména pro zpracování, úpravu, dopravu nebo balení materiálu. Termíny strojní zařízení a stroj zahrnují také sestavu strojů, které jsou za účelem […]

Read more
Translate »