Při úrazu elektrickým proudem je třeba jednat velmi obezřetně.

Pokud je zasažený stále v kontaktu se zdrojem elektrického proudu nebo se nachází v oblasti působení elektického pole, je třeba nejprve přerušit zdroj napětí.

Zachránce musí postupovat tak, aby se sám nevystavil jeho účinkům.

Dle konkrétní situace buď vypne zdroj proudu odpojovacím prvkem (vypínač, jistič, nouzový vypínač apod.) nebo živé části pod napětím odstraní z dosahu zasaženého  izolovanou pomůckou (nářadí s dřevěnou násadou, větev apod.) nebo naopak přemístí zasaženého z nebezpečné oblasti.

Je třeba myslet na vlastní ochranu před nebezpečným dotykem nebo např. krokovým napětím apod.

Pokud pacient nedýchá a nebo má dokonce zástavu srdeční činnosti, je třeba neprodleně zahájit resuscitaci a zavolat záchranou službu.

 

Kontakt                                       Reference                                      Ceník

Leave a comment

Translate »