Revize elektrospotřebičů se provádějí dle normy ČSN 331600 ed.2. Během provozování elektrospotřebičů platí předpisy vycházející ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a na něj navazujícího zákona č. 306/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podle paragrafu 101 odst. 1 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možné ohrožení jejich života a zdraví, které se týkají při výkonu práce, nařízení vlády č. 378/2001 Sb.

Postup provádění revize elektrospotřebičů a elektro nářadí:

– Oštítkování elektrospotřebičů ID čísly
– Proměření elektrospotřebičů a zapsání hodnot do jejich revizních karet
– Na každý elektrospotřebič musí být vytvořena revizní karta
– U revize elektrospotřebičů se zkouší jejich chod a správná funkčnost
– Na závěr obdržíte celkovou zprávu na všechny revidované elektrospotřebiče

Rozdělení revize elektrospotřebičů dle užívání:

Skupina A – Elektrospotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli.

Skupina B – Elektrospotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích atp.).

Skupina C – Elektrospotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách.

Skupina D – Elektrospotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely atp.).

Skupina E – Elektrospotřebiče používané při administrativní činnosti.

Lhůty pravidelné revize elektrospotřebičů:

Skupina A – Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání.

Skupina B – Revize elektrospotřebičů jsou prováděny v rozmezí – 1×3 až 1×6 měsíců.

Skupina C – Revize elektrospotřebičů jsou prováděny v rozmezí – 1×6 až 1×24 měsíců.

Skupina D – Revize elektrospotřebičů jsou prováděny v rozmezí – 1×12 až 1×24 měsíců.

Skupina E – Revize elektrospotřebičů jsou prováděny v rozmezí – 1×12 až 1×24 měsíců.

U provádění revize elektrospotřebičů a elekro nářadí se počítá s drobnými opravami. Při zjištěné větší závadě Vám bude doporučeno, zda elektrospotřebič nebo nářadí opravit anebo vyřadit s ohledem na cenu za opravu, která by mohla být vetší nežli zakoupení nového elektrospotřebiče nebo nářadí.

 

Kontakt                                       Reference                                      Ceník
Translate »